Hlášení stavu vodoměru na OÚ v Libenicích
na e-mail ucetni@libenice.cz (stav vodoměru+jméno+číslo popisné)
Placení poplatku hotově (PO a ST od 18.00 do 19.00 hod.)
bankovním převodem( bankovní spojení: č. ú.: 9624151/0100   variabilní symbol   2310/č.p.) 
Zaplacená záloha bude odečtena od celkové částky.

Vodné - 38,- K
č/ m3.