Obec Libenice

Podatelna, pokladna
tel.: 778 085 058 (Po, St)
Starosta, místostarosta
tel.: 724 160 395
Podatelna: Po, St  8.00 - 12.00, 18.00 -19.00 hod.
Pokladna:  Po, St  18.00 - 19.00 hod.
Starosta, místostarosta: Po, St  18.00 - 19.00 hod.
E-mail: obec@libenice.cz

Prodloužení vodovodu

Usnesení

Zastupitelstvo obce schvaluje obsah a uzavřeni smlouvy mezi Obcí Libenice a firmou J. Březina o prodlouženi vodovodu v lokalitě Vápenka,na základě zápisu hodnotící komise z 11.7.2012 a pověřuje podpisem smlouvy mistostarostu Lubomíra Marcina.

Smlouva - prodloužení vodovodu

Vzhledem k současnému stavu v zastupitelstvu,
poklesu zastupitelů pod 5 - v takovém případě nemůže zastupitelstvo obce rozhodovat  o záležítostech podle § 84 odst 2. a 85, chybi pravomoc zadavatele  vybrat uchazeče a  uzavřít s ním smlouvu. 

Výběrové řízení - prodloužení vodovodu
Výběrové řízení - k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb. , o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ)  “Komunikace a inženýrské sítě Libenice lokalita “U Vápenky” Část- prodloužení vodovodu

Termín otevírání obálek s nabídkami je stanoven na 11.7. 2012 v 19:00 hodin, v sídle zadavatele Obecní úřad Libenice,Libenice č.p. 115.

Zadávací dokumentace
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb. , o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ) “Komunikace a inženýrské sítě - Libenice lokalita “U Vápenky” Část- prodloužení vodovodu    

Komunikace a inženýrské sítě Libenice - lokalita "U Vápenky"