Slib zastupitelů

Nově zvolení zastupitelé Lubomír Marcin, Pavel Nohýnek, ing.Jaroslav Bartušek, Daniel Brich, Ondřej Hromádko, Jiří Bleha a Zdeněk Mlateček, složili zákonem předepsaný slib na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Libenice dne 19. 10. 2022.
 
Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce  a jejích  občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky."