Obec Libenice

Podatelna, pokladna
tel.: 778 085 058 (Po, St)
Starosta, místostarosta
tel.: 724 160 395
Podatelna: Po, St  8.00 - 12.00, 18.00 -19.00 hod.
Pokladna:  Po, St  18.00 - 19.00 hod.
Starosta, místostarosta: Po, St  18.00 - 19.00 hod.
E-mail: obec@libenice.cz
Pamětní kniha obce Libenice
do roku 1937
Rozloučení s prázdninami 2015 - zpráva
Rozloučení s prázdninami 2015 - zpráva
Rozloučení s prázdninami 2014-zpráva
Zpráva z kulturní akce Rozloučení s prázdninami
Libenický Lupen 4/2014
Občasník 
Libenický Lupen 3/2014
Libenický Lupen
březen 2014

Rok 2013

Libenický Lupen 2/2013
Občasník
Příloha
Libenická tvrz 8. 9. 2013

Libenická tvrz dne 8.9.2013 otevřela svou bránu,fotografie z této akce naleznete na 
 www.okraspol.rajce.net
Rozloučení s prázdninami 2013
Zpráva předsedy kulturní komise Pavla Nohýnka  o průběhu akce ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI 2013 ,organizované kulturní komisí a podpořené finanční částkou  z obecního rozpočtu.
Libenický Lupen 1/2013
občasník - 1. vydání
Libenice včera, dnes a zítra
Noc s Andersenem

Zpráva starostky obce a členky Libenického okrašlovacího spolku Růženy Versteegové o akci Noc s Andersenem,kterou organizovala knihovnice a kronikářka obce Libenice paní Marie Šandová a občanka paní Jana Buřičová,která zároveň akci finančně podpořila.

 

Informace o menhirech
Pozvánka
Pozvánka na 14. 4. 2013 v 17. 00 hod. - informace o menhirech
Maškarní pro děti
Zpráva předsedy kulturní komise Pavla Nohýnka  o průběhu akce maškarní pro děti,organizované kulturní komisí a podpořené finanční částkou  1641 Kč  z obecního rozpočtu.
Filmaři v Libenicích

Filmaři v Libenicích.
Natáčení dokumentárního filmu o T.G.Masarykovi probíhalo v Evangelickém kostele.Zázemí štábu bylo ve dvoře u obecního úřadu.
Ve dvou dnech ve velmi chladném počasí  na konci března jsme mohli zaznamenat postavy v dobovém oblečení a větší počet aut.Vše profesionálně zorganizované a s vstřícností komparzu i celého štábu ke všem pozorovatelům z řad zvědavců.
Jubilea v roce 2013
Usnesení :  ZO schvaluje, že od roku 2013 bude pořádáno setkání jubilantů při výročí narození( 60,65,70,75,80,85,90,95,100 let) . Setkání zajistí starostka obce ve spolupráci s kronikářkou obce , dále schvaluje že setkání podpoří  finanční částkou  450Kč x  předpokládaný počet jubilantů.

Rok 2012

EHD

Zastupitelé obce schválili žádost okrašlovacího spolku přihlásit naši tvrz do projektu Dny evropského dědictví a umožnili tak propagaci naší kulturní památky.Zpřístupnění památky,výklad i doprovodný program si vzal na starosti Libenický okrašlovací spolek ve vlastní režii, bez finanční účasti obce.

Pod Vysokou pěšky i na kole
Projekt stezky Občanské sdružení Denemark začalo připravovat před dvěma lety po dohodě se starostou Polep Rostislavem Vodičkou. Tehdy vznikl hrubý projekt značených cyklotras . Obec Polepy požádala o grant, ovšem tehdy ještě neuspěla.
Po roce Polepy zkusily znovu získat finanční prostředky a tentokrát úspěšně. Grant TPCA "Partnerství pro Kolínsko" podpořil výstavbu cyklostezky částkou 350 tisíc korun. Sdružení Denemark bylo pověřeno kompletní realizací cyklistických tras.
Přidal se i Libenický okrašlovací spolek, který byl zároveň  hlavním organizátorem slavnostního otevření stezky.
Obec Libenice přispěla poskytnutím zaměstnance  obce na údržbu zeleně na jedno dopoledne k zabudování několika tabulí a svou účastí na slavnostním otevření stezky
Jubilea

Na významná jubilea našich občanů každým rokem pamatuje naše  kronikářka  a knihovnice paní Šandová.Balíček a blahopřání předává při osobní návštěvě pan místostarosta Růžička.
Všem Jubilantům blahopřejme.

V letošním roce oslavili zlatou svatbu manželé Hlavatí,které se za obec zúčastnila paní starostka a za evangelickou církev paní farářka.
Blahopřejeme.

Rok 2011

Rok 2010