Obec Libenice

Podatelna, pokladna
tel.: 778 085 058 (Po, St)
Starosta, místostarosta
tel.: 724 160 395
Podatelna: Po, St  8.00 - 12.00, 18.00 -19.00 hod.
Pokladna:  Po, St  18.00 - 19.00 hod.
Starosta, místostarosta: Po, St  18.00 - 19.00 hod.
E-mail: obec@libenice.cz

Úřední deska obce Libenice

Archiv Úřední desky »

Vyhlášky, rozpočty

Schválený závěrečný účet Obce Libenice za rok 2022 | Vyvěšeno: 2.3.2023 | Sejmuto:
Vyhláška o místním poplatku za svoz TDO 2023 | Vyvěšeno: 22.12.2022 | Sejmuto:
Daň z nemovitých věcí na rok 2022 | Vyvěšeno: 26.04.2022 | Sejmuto: 26.05.2022
Vyhláška č. 4/2020 - Veřejné prostranství | Vyvěšeno: 26.11.2020 | Sejmuto: 14.12.2020
Vyhláška č. 3/2020 Technopárty | Vyvěšeno: 26.11.2020 | Sejmuto: 14.12.2020
Vyhláška č. 1/2020 - Požární řád obce* | Vyvěšeno: 23.06.2020 | Sejmuto: 09.07.2020
OZV 3-2019 - odpady poplatek
OZV 2-2019 Psi poplatek
OZV 1-2019 - odpady

Oznámení

VV - Oznameni o zahajeni ÚŘ KO-Libenice 23-kNN
KO-Libenice, 23-kNN/výstavba kabelového vedení NN/Obec Libenice k.ú. Libenice ( IV-12-6031541)
na pozemcích st. p. č. 36/1, 40/4, 41/2, 42/2, 43/1, 43/4, 102, 128 a p. č. 226/1, 249/2, 697/1, 704, 726/2, 726/3, 727/6, 727/7, 727/26, 733/5 v katastrálním území Libenice
Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí 2023
Předmětem revize jsou hranice pozemků, obvody budov a vodních děl,  druh pozemku a způsob využití pozemku, typ stavby a způsob využití stavby, zápisy v záznamu pro další řízení, hranice katastrálního území, zhušťovací body, podrobné polohopisné a výškopisné bodové pole, další prvky polohopisu katastrální mapy a místní názvy a pomístní jména.
Revize potrvá v období od 1. 3. 2023 přibližně do 30. 12. 2026.
Povinnosti vlastníků nemovitostí podrobně viz. Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - viz příloha
Neznámí vlastníci 2022
Pokud se vlastník nemovitosti nepřihlásí v zákonné lhůtě do 1. ledna 2024, připadne nemovitost do vlastnictví státu. 
Vyhlášení dotačního programu DČOV pro rok 2023 | Vyvěšeno: 22.12.2022 | Sejmuto: 06.01.2023
Stěhuji se, jak úředně postupovat?
Změna trvalého pobytu - jak postupovat

Rozhodnutí

Vyhlášeni platnosti katastrálního operátu Starý Kolín | Vyvěšeno: 29.05.2023 | Sejmuto: 29.06.2023
Povolení uzavírky sil. III/33355 | Vyvěšeno: 24.05.2023 | Sejmuto: 31.10.2023

Pozvánky

Pozvánka ZO 2/2023
2. Zasedání Zastupitelstva obce Libenice
středa 12.04.2023 od 19.00 hod.