Obec Libenice

Podatelna, pokladna
tel.: 778 085 058 (Po, St)
Starosta, místostarosta
tel.: 724 160 395
Podatelna: Po, St  8.00 - 12.00, 18.00 -19.00 hod.
Pokladna:  Po, St  18.00 - 19.00 hod.
Starosta, místostarosta: Po, St  18.00 - 19.00 hod.
E-mail: obec@libenice.cz

Projekty v Libenicích v roce 2013

Prodloužení vodovodu
Libenický Lupen

Projekty v Libenicích v roce 2012

Autobusová zastávka
Zaměstnanci OÚ na začátku léta vyčistili,natřeli a provedli drobné opravy autobusové zastávky,včetně renovace staré nástěnky,která bude využita k informovanosti občanů.Za použitý materiál jsme zaplatili částku ...........................Kč.
Opravy v bývalé obecní škole,dnešním hostinci.
Opravu a revizi komínů v budově bývalé školy,dnešním hostinci,provedla firma Michl za celkovou částku 64630 Kč.
Opravu trámů firma pan Jelínek v hodnotě 5500Kč
a opravu zdi budovy a zdi sousedící s dalším pozemkem opravil nový nájemce pan Bureš na vlastní náklady.
Kompostér u hřbitova
Na trávu,listí a rostlinné zbytky ze hřbitova byl vybudován kompostér.
Na plasty a sklo jsou určeny popelnice a na ostatní odpad ze hřbitova vyhrazeno místo u vstupní branky.
Náklady na výrobu kompostéru - dřevo a železo na výrobu kompostéru - daroval pan Černý a zastupitel pan  Nohýnek.
Kompostéry vybudoval pan Souček výměnou za dřevo z pokácených stromů na hřbitově.

Oprava kanal.mříží

Nutná oprava kan.mříží,které byly ve špatném technickém stavu,či byly zcizeny,vedla k rozhodnutí uvolnit částku                            na koupi a  celkovou montáž mříží.Opravou byla  pověřena firma Dalfos.

Čištění struhy podél silnice směrem na Kaňk
Z důvodu odvodnění lokality na Vápence a svedení vody do struhy podél silnice přijali zastupitelé během roku návrh změny v rozpočtu obce s návrhem na pročištění této struhy za pomoci techniky,včetně likvidace a uložení materiálu.Celkové náklady na provedení činí......................... .Práci provedla firma Lukáš Jelínek
Rizikové kácení,zdravotní řez,bezpečnostní vázání stromů v obci a na hřbitově
Stromy 2012
Firma Exppoint provedla na hřbitově a  v obci odborné práce - výchovný řez ,zdravotní řez,bezpečnostní řez,redukční řez,rizikové kácení,bezpečnostní vazby stromů, v rámci 1.etapy revitalizace zeleně.
Celkové náklady ze strany obce činí 72 100Kč.
V druhé etapě se pokusil Okrašlovací spolek ve spolupráci s Obcí a Evang.sborem zpracovat projekt nazvaný "Stromy pro naši obec",
reagovat tak na výzvu ,kterou vyhlásila nadace Partnerství a požádat o dotaci na výsadbu stromů na hřbitově a v okolí kostela.
Důvodem odmítnutí poskytnutí grantu bylo především zaměření  letošní výzvy  na stromy ovocné.
Zakoupení dvou lip v hodnotě 1700 Kč a jejich  výsadbu u  kostela podpořil Okrašlovací spolek a zastupitel pan  Buřič.

Projekty v roce 2011

Stavba inženýrských sítí v lokalitě "Na Vápence"