Obec Libenice

Podatelna, pokladna
E-mail: obec@libenice.cz
tel. 778 085 058
Podatelna: Po, St  8.00 - 12.00, 18.00 -19.00 hod.
Pokladna:  Po, St  18.00 - 19.00 hod.
Starosta, místostarosta: Po, St  18.00 - 19.00 hod.

AKTUALITY - “co se děje v naší obci”

Odečet vodoměru
Vážení spoluobčané,
ke dni  8. 4. 2018 budou probíhat odečty domovních vodoměrů.
Zástupci Obce Libenice budou
7. 4. – 8. 4. 2018 obcházet jednotlivé objekty a provádět osobně odečty vodoměrů. Úhrada nejpozději do 31. 5. 2018.

 
 
Sbírka obnošeného šatstva, obuvi, hraček a nepotřebných věcí pro DIAKONII
Z variant navržených heraldikem vyberte tu, která se vám nejvíce líbí a která se vám zdá nejvýstižnější pro naši obec. Svůj názor ( číslo vámi preferované varianty, případně pořadí 1., 2., 3.) můžete sdělit e-mailem ( obec@libenice.cz) nebo písemně a vhodit do poštovní schránky úřadu.
VEKTRA Libenice nabízí možnost bezplatného odběru starých a nepotřebných pneumatik od soukromých osob, a to vždy v pracovní dny od 8.00 hod. do 16.00 hod. v areálu firmy. 
Poplatek za svoz TDO je nutno uhradit v souladu s vyhláškou č. 1/2015 nejpozději do 31. 3. 2017. Cena zůstává stejná, jako v loňském roce, tedy 650,- Kč za osobu trvale žijící, u rekreačních objektů 650,- Kč za objekt.
Informace finanční správy o možnostech platby daně z nemovitosti
Jaké tuky lze vhazovat?
Co je bio odpad a jak ho třídit?
Upozornění : Zákaz vypouštění odpadních vod do dešťové kanalizace - viz příloha
Kronika obce Libenice na CD
obecní
knihovna
jízdní
řád
turistické
cíle