Obec Libenice

Podatelna, pokladna
E-mail: obec@libenice.cz
tel. 778 085 058
Podatelna: Po, St   8.00 - 12.00    18.00 - 19.00
Pokladna:  Po, St  18.00 - 19.00
Starosta, místostarosta: Po, St  18.00 - 19.00

AKTUALITY - “co se děje v naší obci”

Zimní údržba - páteřní komunikace

Spojení s nepřetržitou službou KSÚS Stč. kraje - Oblastní dispečink zimní údržby - 606 602 287

Zimní údržba - místní komunikace

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Libenice č. 5/7/2017 bude zimní údržbu v obci prováděřt firma  DALFOS
+420 321 712 086 hlavní telefon
+420 602 337 745 další telefon
+420 602 371 566 mobilní telefon
VEKTRA Libenice nabízí možnost bezplatného odběru starých a nepotřebných pneumatik od soukromých osob, a to vždy v pracovní dny od 8.00 hod. do 16.00 hod. v areálu firmy. 
Poplatek za svoz TDO je nutno uhradit v souladu s vyhláškou č. 1/2015 nejpozději do 31. 3. 2017. Cena zůstává stejná, jako v loňském roce, tedy 650,- Kč za osobu trvale žijící, u rekreačních objektů 650,- Kč za objekt.
Informace finanční správy o možnostech platby daně z nemovitosti
Jaké tuky lze vhazovat?
Co je bio odpad a jak ho třídit?
Upozornění : Zákaz vypouštění odpadních vod do dešťové kanalizace - viz příloha
Kronika obce Libenice na CD
Obecní úřad Libenice
obecní
knihovna
jízdní
řád
turistické
cíle